Tanzania

Färgerna i Tanzanias flagga symboliserar gräset, solen, folket och vattnet. Namnet Tanzania är...
För 25 miljoner år sedan startade en sprickbildning i nord-sydlig riktning på den afrikanska...
Södra Tanzania besöks av endast några få procent av turistströmmarna till Tanzania. Trots att det...
Naturvård i Afrika har främst två drivkrafter: turistinkomster och/eller engagemang. Tanzania har...