Meave Leakey

Engelska som via en doktorsgrad i zoologi och primatstudier vid Tigoni Primate Research Centre, som administrerades av Louis Leakey, träffade Richard Leakey och inbjöds att deltaga i de då nyligen öppnade utgrävningarna vid Lake Turkana. Samarbetet utmynnade i bröllop 1970.

Under 25 års arbete vid Koobi Fora gjordes en rad uppseendeväckande fynd som kastade ytterligare ljus över människans tidiga historia. Bland fynden kan nämnas en nyupptäckt art, Australopithecus anamensis, 1994.

2001 gjordes en viktig upptäckt med fyndet av Kenyanthropus platyops, som efter sedvanliga akademiska granskningar inom forskarsamhället slutligen insorterades som representant för ett nytt släkte av hominider.

Det innebär i korthet att det finns flera kandidater för vilken art som är människans ursprungliga.

Människans utvecklingslinje är med andra ord inte en linje, snarare ett träd med många grenar och skott. Hur de olika fynden hänger ihop utvecklingsmässigt vågar ingen forskare längre med bestämdhet hävda.

Denna knäpp på den akademiska prestigenäsan är förmodligen Meave's största bidrag till arkeologin.