Historia

Skriv din texStart > Om Afrika > Historia

Afrikansk överblick

På en vanlig endimensionell karta blir Afrika relativt sett mindre än det verkligen är. Den afrikanska kontinenten utgör drygt 20% av jordens landyta och är därmed den näst största kontinenten, efter Asien. Som enda kontinent innehåller den både de norra och södra tempererade klimatzonerna. I 54 länder lever drygt en miljard människor, varav en miljard söder om Sahara.

Om vi övergår till det organiska livet hyser Afrika 2/3 av världens växtarter. 80% av världens däggdjur lever här, beroende på att det var här de en gång utvecklades, när Afrika utgjorde den centrala delen av Gondwanaland.

Det mesta pekar på att det var här vi uppstod som de människor vi är idag. Fossilen berättar en historia som är mer rik på detaljer än nuvarande kunskap om hur Afrika såg ut innan européerna anlände. Den europeiska koloniseringen av kontinenten fick konsekvenser vi ser än idag. Med hjälp av råvaror och slavar ackumulerades det kapital som byggde de europeiska och amerikanska imperierna och storföretagen. För denna historiens största förintelse förvägras Afrika till och med en ursäkt i ord, än mindre i handling.

Trots att vi har så mycket att tacka denna kontinent för, håller den i det globala perspektivet på att halka allt längre efter övriga världen. Dess historiska betydelse för världens flora och fauna, och inte minst dess nuvarande betydelse för världsekonomin i form av råvaror, borde innebära en långt större välfärd för kontinentens invånare.

Efter självständigheten med början på 1960-talet har Afrika brottats med stora problem. Fortsatt europeiskt inflytande över delar av ekonomin samt inhemsk korruption försvårar en förbättring av folkens levnadsvillkor. Kvinnors utbildning och brytande av gamla konventioner är förmodligen en förutsättning om trenden ska brytas. Då måste även den nuvarande trenden att skaffa många barn överges. Afrikanska kvinnor behövs i samhället, inte hemma vid spisen.