Om Ebola

22.09.2014 16:25

Ebola härjar i Västafrika, Tanzania ligger i Östafrika 500 mil fågelvägen längre österut. Risken för smitta om man besöker Tanzania är alltså extremt liten. Men på grund av den allmänna okunnigheten om afrikansk geografi har rädsla uppstått för varje i besök i "Afrika", världens näst största kontinent.