Militär mot tjuvjägare

28.11.2016 20:27

I sina försök att komma tillrätta med tjuvjakten på främst elefanter lanserar Tanzania ett nytt vapen. En militär styrka ska bildas för att bekämpa tjuvjägarna direkt på marken. Hittillsvarande åtgärder har enligt regeringen inneburit att antalet elefanter i landet börjat öka, utom i Selous där man hävdar att minskningen åtminstone hejdats.
En utmaning förutom tjuvjakt är på många platser att boskapsägare släpper in djuren i skyddade områden och därigenom minskar betet för vilda djur. En känslig fråga för många politiker men ambitionen från regeringen är att den måste lösas.

Turismen står för 17,5 % av landets BNP så det ekonomiska incitamentet är starkt för genomgripande åtgärder.