Kan helikoptermordet hjälpa elefanterna?

19.02.2016 09:50

Nio tanzanier sitter anhållna för delaktighet i nedskjutningen av en helikopter där piloten Roger Gower dödades. Fyra av dem har i rättegång befunnits skyldiga till olagligt vapeninnehav och dömts till mellan 15-20 års fängelse. Själva mordet behandlas i en separat rättegång senare i år.

Uppståndelsen kring mordet har varit stor både nationellt och internationellt. Nya siffror från turistministeriet visar att turismen ökade under 2014 med 8,5%. Ökad tjuvjakt och nedskjutning av helikoptrar kommer därför som ovälkomna bidrag till bilden av Tanzania som ett land som håller bevarandet av naturområden högt. Kraftiga åtgärder kommer därför att vidtas.

Signalerna om att lokalbefolkningen måste uppmuntras att motverka dessa tendenser och anmäla när oegentligheter pågår kan möjligen förbättra chanserna till framgångsrik bekämpning av tjuvjakten.