Det sjätte stora utdöendet

29.04.2015 18:53

Vetenskapens värld i SVT1 handlar på måndag 4 maj om de fem stora organiska utdöenden som drabbat jorden under dess historia. Bland forskare kallade The Big Five (ej att förväxla med beteckningen för de fem afrikanska stora och "farliga" djur som vita jägare skröt med att skjuta) decimerades vid dessa historiska tillfällena antalet djur och hela djurgrupper mycket kraftigt. Orsakerna var olika naturliga större förändringar av jordens temperaturer och havsnivåer. I slutet av Permian för 250 miljoner år sedan dog över 90% av alla havslevande organismer ut och vår planet balanserade nära en total utrotning av organiskt liv. För 65 miljoner år sedan dog dinosaurierna ut pga en kollision med en asteroid av betydlig storlek.

Idag pågår det sjätte stora utdöendet men tveklöst är denna gång anledningen en av jordens egna arter: människan. Om du inte tillhör den idag tyvärr alltför vanliga likgiltiga delen av mänskligheten så titta gärna på programmet.

Vill du veta mer om organismernas strapatser här på jorden rekommenderas oförbehållsamt Richard E. Leakey's The Sixth Extinction: Patterns of Life and the Future of Humankind. Utgiven för 20 år sedan men lika aktuell idag med sina hisnande perspektiv över det organiska livets historia.