Äntligen!

04.01.2017 15:12

Från New York Times den 30 december 2016:

"Kina meddelade fredagen att förbud mot all handel med elfenben kommer att vara i kraft till slutet av 2017. I tillkännagivandet från Kinas kabinett sades att stängning av marknaden, som omfattar all behandling och försäljning, skulle ske i etapper under 2017.

I det första steget, kommer en utsedd grupp tidigare tillåtna fabriker och företag för elfenbensbearbetning att tvingas stänga 31 mars i år. Kulturdepartementet kommer att bistå vid övergången, då "lagligt" elfenben kan brukas i museer och andra kulturmiljöer, och även att hjälpa arbetare i branschen, inklusive "master carvers", att hitta relaterade jobb. Frågan om verkställighet kommer att vara nära bevakad av en mängd naturvårdsorganisationer." Läs hela artikeln här.

Åtgärderna är de bästa nyheter som nått världen på många år vad gäller bevarandet av dessa ikoniska djur. Eftersom Kina med detta placerar sig i framsätet när det gäller frågor om natur och miljö finns anledning att hysa hopp om att åtgärderna verkligen slår igenom.

Eftersom Kina samtidigt vidtagit åtgärder för att bevara den akut hotade jättepandan och Ryssland genom president Putin tagit initiativ för att bevara Asiens tigrar undrar naturvänner så smått när Sverige ska upphöra med avskjutningen av björnar och vargar. Håller vi på att halka efter övriga världen även på dessa viktiga områden?