Länkar

Africa Daily Market Afrikanskt hantverk i Lund
Africa Geograp hic Sydafrikanskt web magasin om naturvård i Afrika, med fantastiska bilder
Afrikagrupperna För Afrika mer än 30 år
Cafè Migori Afrikanskt hantverk, loppis och böcker i Tingsryd
Friedkin Conservation Fund Baserad i USA men halva arbetet sker i Tanzania
Google Maps  
Netbooks Välsorterad sydafrikansk nätbokhandel om Afrika
Ngorongoro Conservation Area Authority Ansvarig myndighet för Ngorongoro
Sound Inkognito Dylans sånger i Pia Sundhages tappning
Tanzania National Parks Info om parkerna från Tanzanias parkmyndighet
Tanzania Tourist Board Tanzanias turistråd
Tracks4Africa Pappers- och GPS kartor + forum för "self-drivers"
Travel Africa Resemagasin om Afrika   
WCS Wildlife Conservation Society, arbetar för att bevara naturen i 15 prioriterade områden i världen.